Play Store
iOS App

Mindre tidsbruk – Mindre stress – Mindre fravær

Aido tilbyr unike, digitale løsninger for å håndtere turnus og skiftordninger innen offentlig og privat sektor.

Vi har skapt Aido for å skape muligheter for bedrifter og mennesker, økt deltakelse i arbeidslivet og en mer konstruktiv ressursdisponering.
Appen Aido har to hovedfunksjoner:

Aido Public er gratis og åpen for alle. Her kan du legge ut oppdrag, eller du kan finne og få oppdrag. Alt, også betalingen, skjer i appen og gir deg en enkel oversikt på muligheter, hva du har gjort og hva du har lagt ut sito web dell’azienda.

Aido Pool  er en digital abonnementløsning innen skiftplangenerering, koordinering av ansatte, informasjon i sanntid og enklere rekruttering for bedrifter, organisasjoner og kommuner. Mindre tidsbruk – Mindre stress – Mindre fravær.

Gjennom disse to løsningene vil vi bidra til et mer bærekraftig samfunn ved at vi legger til rette for konstruktiv ressursdisponering og lettere tilgang til arbeidsmarkedet.

App Store
iOS App