Når behovet for vikar eller ekstrahjelp melder seg, oppstår det ofte hindringer, irritasjon og unødig tidsbruk både for administrator og de potensielle vikarene. Vi jobber for å gi deg og dine ansatte en enkel og jevn prosess når ressurser må etterspørres og oppdatert informasjon deles.

  • Hvordan meldes fraværet erektilemed.de?
  • Hvordan og i hvilke kanaler etterspørres vikaren?
  • Hvordan unngår du dobbelkommunikasjon og forsinkelser?
  • Hvordan videreformidles ny informasjon til de andre i skiftplanen?
  • Gjennom Aido gjøres dette til – «Den gode prosessen»