Sosialt entreprenørskap

Gjennom våre to løsninger, Aido Public og Aido Pool, skal vi bidra til et mer bærekraftig samfunn i tiden framover.  Dette gjør vi ved å legge til rette for at både bedrifter og private kan velge å bidra til et åpnere arbeidsmarked, samtidig som de kan ha sine lukkede system i Aido Poolespanolfarmacia.net

Vi vil både levere lukkede og interne system, Aido Pool, til bedrifter, organisasjoner og kommuner, samtidig som disse også har åpning for å samhandle, rekruttere og dele oppgaver til/ fra den åpne samfunnsdelen Aido Public.

Vi kan alle være preget av en misforstått nøysomhet der hovedregelen er at du skal gjøre alt selv, som privatperson eller bedrift, men en utvidet nøysomhetsforståelse kan gi et rikere liv gjennom og både få noe gjort, og å være med å skape en mulighet for andre. Jeg deler av mine arbeidsoppgaver fordi jeg vil dele muligheter med andre – muligheter til å få bruke sine ressurser, men det kan og være en mulighet til å finne nye ansatte/ ekstrahjelper.

Gjennom å dele av våre framtidige overskudd, vil også Aido gi tilbake til samfunnet i form av ulike verdiskapende ordninger.