SOSIALT ENTREPENØRSKAP 2017-06-27T15:25:59+00:00

Sosialt entreprenørskap

Gjennom våre to løsninger, Aido Public og Aido Pool, skal vi bidra til et mer bærekraftig samfunn i tiden framover. Vi skal bidra til å endre vår oppfatning av hva som er problemer, og hva som er ressurser i samfunnet, samtidig som vi endrer forståelsen av det å sette ut et arbeid, fra og bare få noe gjort, til å skape en mulighet for andre. Slik skal vi være med på å endre hverdagen – Norge – og etter hvert verden.

Dette skal vi gjøre gjennom å synliggjøre, koble og aktivisere, og på den måten transformere problem til ressurs. Samfunnets inndeling i problemer og ressurser påvirker i stor grad samhandlingsmuligheten innenfor disse segmentene, og problemsannheter får mulighet til å bli stående fordi vi ikke utfordrer sannhetsinnholdet i dem.

Samtidig kan vi være preget av en misforstått nøysomhet der hovedregelen er at du skal gjøre alt selv, men en utvidet nøysomhetsforståelse kan gi et rikere liv gjennom og både få noe gjort, og å være med å skape en mulighet for andre. Jeg deler av mine arbeidsoppgaver fordi jeg vil dele muligheter med andre – muligheter til å få bruke sine ressurser.

Gjennom å dele av våre framtidige overskudd, vil også Aido gi tilbake til samfunnet i form av ulike verdiskapende ordninger.