Teknologi og mennesker – ja takk begge deler

Vi i Aido vil gjennom teknologi og mennesker bidra til å løse samfunnsutfordringer som kommuner har nå og som vil bli sterkere i tiden fremover. Vi ønsker å utvikle og sette fokus på velferdsteknologi som en mulighet til å kunne engasjere flere ledige ressurser i samfunnet. Vi mener at teknologi kan være med å gi en mer konstruktiv samhandling der vi kan bruke ressurser på tvers av tradisjonelle skillelinjer og båstenkning, men der en unngår unødig tidsbruk på «endeløse» kommunikasjontråder og komplisert koordinering.

Aido ønsker å samarbeide med kommuner som ser verdien av å kunne engasjere ledige ressurser og som ønsker å tenke utradisjonelle tanker rundt utfordringen med flere eldre i samfunnet. Gjennom konstruktiv og tidsbesparende kobling mellom behov for ressurser og ledige ressurser, der autonomi og motivasjon bevares hos begge parter, kan man begynne å snakke om gjensidige ressurser istedenfor problemer når man snakker om økende andel eldre og inaktive ressurser i samfunnet.

I kommunal-rapport.no 04.12.17 har Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord og Walter Schønfelder en interessant kronikk om funn gjort gjennom prosjektet «Ageing at home«. I kronikken blir det satt lys på viktigheten av å kunne møte mennesker og å kunne være en aktiv eldre:

«Men, like mykje som det å ta vare på kroppen, har dei av oss som er blitt gamle også behov for to heilt essensielle ting:

1. Å bli sett som eit heilt menneske og ikkje bli redusert til ein stakkarsleg omsorgsmottakar.

2. Å ha tilgang til meiningsfylte aktivitetar og sosiale relasjonar i kvardagen.

Fleire av våre informantar etterlyser i så måte at dei så gjerne skulle komme seg ut av huset, treft andre folk, hatt ein interessant samtale eller gjort ting dei har brukt å gjera da dei var yngre og friskare, som å komme seg ut i båten, vore på hytta, gått på besøk til naboen, laga kaffibål ved elva, bakt lefse, eller andre ting som opplevast som meiningsfylt.

Men mange av dei me har snakka med spør etter ei eller anna form for hjelp eller tilrettelegging for at dette skal vera innanfor rekkevidd» 

Innenfor dette området vil Aido å være med å utgjøre en forskjell. Vi er etablert for å være med å skape muligheter for mennesker, og det gjelder enten du er ung eller gammel. Bildet med økende antall eldre har flere nyanser, og i disse nyansene ligger det mange muligheter både for kommuner, eldre og ledige ressurser.

2018-02-08T14:49:49+00:00 8. desember 2017|Pool|