ARTIKLER 2017-11-28T14:00:31+00:00

Jeg vil stole på andre.

Er mine ukjente sambygdinger mindre til å stole på enn meg selv – det spørsmålet stod jeg igjen med etter følgende samtale: En bekjent jeg traff, fikk høre min historie om hvordan jeg brukte Aido og at det tidvis gav jobbmuligheter til flere mennesker. Jeg fortalte at jeg gjennom det hadde møtt mange nye mennesker, men at jeg også kunne legge ut oppdrag uten å måtte møte de. Blant annet [...]

Miljøvern – sirkulærøkonomi og sosialt entreprenørskap

Miljøvern – sirkulærøkonomi og sosialt entreprenørskap Hvordan kan miljøvern og sirkulær økonomi gi muligheter innenfor sosialt entreprenørskap, og hvordan kan jeg gjennom å skape muligheter for andre bidra til et bedre miljø gjennom resirkulering? Anslagsvis kan vi i Norge for eksempel gjenvinne ca 40 tusen tonn mer tekstiler pr år enn hva vi gjør i dag. Hva er så utfordringen? Hvorfor kaster vi istedenfor å resirkulere? Kaste, samle og så [...]

Aido Public for deg og din familie.

  Aido Public for deg og din familie. I Aido skaper vi muligheter for hverandre. Om du ønsker å gi barna dine en innføring i hva det vil si å utføre småjobber, så kan du komme i gang med Aido uten å måtte gjøre jobbene dine synlig for andre enn din familie. Slik kan du la tenåringen få "vokse inn i arbeidslivet". Å få sin første jobb [...]

Hvor ble det av den sosiale omsorgen?

Teknologi og mennesker - ja takk begge deler Vi i Aido vil gjennom teknologi og mennesker bidra til å løse samfunnsutfordringer som kommuner har nå og som vil bli sterkere i tiden fremover. Vi ønsker å utvikle og sette fokus på velferdsteknologi som en mulighet til å kunne engasjere flere ledige ressurser i samfunnet. Vi mener at teknologi kan være med å gi en mer konstruktiv samhandling der vi [...]

Aido – Bra for deg og bra for meg

Aido – bra for deg og bra for meg. I AidoPublic får du legge ut arbeidsoppgaver og dele disse med andre, til glede for deg selv og den som får gjøre oppgaven. Om du trenger hjelp eller bare vil ha litt ledig tid til kafè, familie, trening eller avslapping. I Aido finner du mulighetene. Avtaleinngåelse, kommunikasjon og betaling skjer i appen.  Enkelt, sikkert og fleksibelt. Du sparer [...]

Favorittliste med dine arbeidere – hvordan lage og bruke

Favorittliste med dine arbeidere Når du legger ut jobber du vil ha gjort, kan du velge å begrense disse til personer du har lagt i din favorittliste. Det vil si at du ikke alltid må legge ut jobbene synlig for alle, men at du kan velge å begrense synligheten til utvalgte personer. Har du begrenset synligheten til folk i favorittlisten, og du ikke får noe respons hos de, kan [...]