Mindre tidsbruk – Mindre stress – Mindre fravær

Aido: En digital løsning innen skiftplangenerering, koordinering av ansatte, informasjon i sanntid og rekruttering.

Aido: Mindre tidsbruk – mindre stress –mindre fravær

Aido: Vi vil være med å skape muligheter for mennesker og et mer bærekraftig samfunn. Derfor har vi to løsninger:

«Aido pool» som er en lukket profesjonell løsning for bedrifter, kommuner og organisasjoner

«Aido public» som er en åpen samfunnsdel.

Aido Pool gir bedrifter, organisasjoner og kommuner en unik mulighet til å spare tid og bedre samhandlingen. Dette gjør vi ved å la deg forvalte egne «ressurspooler»/ ansatte, på en effektiv, konstruktiv og dynamisk måte. Det vil si gjenbruk av data, oppdatert informasjon i sanntid, enkel skiftplangenerering og effektiv samhandling med vikarer/ ekstrahjelper mi blog.

Samhandlingen mellom organisasjon og person står i sentrum av løsningen, og vi legger vekt på at ansatte/vikaren eller listedeltakerne sine behov for informasjon, oversiktlighet og riktighet blir ivaretatt gjennom:

  • Dynamisk oppdatert informasjon i sanntid
  • Enkel oversikt
  • Brukervennlighet
  • Unngår dobbeltkommunikasjon
  • Autonomi og ansvarlighet

Løsningen fremmer samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og legger til rette for at organisasjoner og bedrifter skal kunne samhandle med sine ansatte og ringe- og vikarlister på en mer konstruktiv og tidseffektiv måte.

Ta kontakt for demonstrasjon eller tilbud. Vi bistår med oppsett, demonstrasjon og tett oppfølging i etableringsfasen.


Aido Public er en åpen løsning for alle. Her kan du legge ut oppdrag, eller du kan finne og få oppdrag. Alt, også betalingen, skjer i appen og gir deg en enkel oversikt på muligheter, hva du har gjort og hva du har lagt ut av oppgaver. Aido tar en «cut» på 10 % for oppdrag opp til kroner 3000, for oppdrag over dette tar vi bare dekt for betalingkostnaden i tillegg. Løsningen legger vekt på gode verdier, samfunnsansvar og sosialt entreprenørskap, der hver enkelt utøver selv er med på å fremme, vektlegge og sikre kvalitet. Dette gjøres blant annet gjennom;

  • Doble tilbakemeldinger – både oppdragstaker og oppdragsgiver
  • Å skape muligheter – klare avtaler
  • Åpenhet og synlighet
  • Dynamisk kommunikasjon mellom oppgavegiver- og taker

Tjenesten gir blant annet en åpning for nye til å kunne prøve seg i arbeidslivet, og slik bygge seg opp en cv/ referansebase med tanke på videre jobbmuligheter. Vi har skapt en løsning som legger grunnlag for å kunne utøve jobbene med stolthet og utviklingsmulighet, der det er klare avtaler dokumentert for både oppgavegiver og utfører, og der oppgavegiver møter utfører med verdighet og respekt.

Frivillig arbeid
Aido legger til rette for en mer effektiv, dynamisk og konstruktiv forvaltning av frivillig arbeid. Gjennom bruk av både Aido Public og Aido Pool vil vi sette opp den løsningen som gir best effekt for din organisasjon. Ta kontakt for en gjennomgang og av dine behov og vår løsning.