OM TJENESTEN 2017-12-11T09:14:55+00:00

Aido – «Resources as a Service»

Aido er en formidlingsløsning og applikasjon som frigir ledige ressurser i samfunnet og kobler disse sammen med behov for ressurser.

Vår dynamiske formidlingsløsning fokuserer på å ivareta både oppgaveløsere og oppgavegivere, og knytte disse sammen for å finne og skape muligheter i samhandling mellom enkeltmennesker, kommuner, bedrifter og organisasjoner.

Aido Public er en plattform som står åpen for alle. Her kan du legge ut oppdrag, eller du kan finne og få oppdrag. Alt, også betalingen, skjer i appen og gir deg en enkel oversikt på muligheter, hva du har gjort og hva du har lagt ut av oppgaver. Aido tar en «cut» på 10 % for oppdrag opp til kroner 3000, for oppdrag over dette tar vi bare dekt for betalingkostnaden i tillegg. Løsningen legger vekt på gode verdier, samfunnsansvar og sosialt entreprenørskap, der hver enkelt utøver selv er med på å fremme, vektlegge og sikre kvalitet. Dette gjøres blant annet gjennom;

  • Doble tilbakemeldinger – både oppdragstaker og oppdragsgiver
  • Å skape muligheter – klare avtaler
  • Åpenhet og synlighet
  • Dynamisk kommunikasjon mellom oppgavegiver- og taker

Tjenesten gir blant annet en åpning for nye til å kunne prøve seg i arbeidslivet, og slik bygge seg opp en cv/ referansebase med tanke på videre jobbmuligheter. Vi har skapt en løsning som legger grunnlag for å kunne utøve jobbene med stolthet og utviklingsmulighet, der det er klare avtaler dokumentert for både oppgavegiver og utfører, og der oppgavegiver møter utfører med verdighet og ikke med mistenksomhet og påstander om svart arbeid.


Aido Pool gir bedrifter, organisasjoner og kommuner en unik mulighet til å spare tid og bedre samhandlingen. Dette gjør vi ved å la deg forvalte egne «ressurspooler», vikar- og ringelister, på en effektiv, konstruktiv og dynamisk måte.

Samhandlingen mellom organisasjon og person står i sentrum av løsningen, og i motsetning til tradisjonelle ressurshåndteringsystemer legger vi vekt på at også vikaren eller listedeltakeren sine behov for informasjon, oversiktlighet og riktighet blir ivaretatt blant annet gjennom:

  • Dynamisk oppdatert informasjon
  • Enkel oversikt
  • Flere muligheter
  • Unngå dobbelkommunikasjon

Løsningen fremmer samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og legger til rette for at organisasjoner og bedrifter skal kunne samhandle med sine ringe- og vikarlister på en mer konstruktiv måte.
Aido tilbyr en løsning som er både brukervennlig og enkel å gjøre seg nytte av.

Frivillig arbeid
Aido legger også til rette for en mer effektiv, dynamisk og konstruktiv forvaltning av frivillig arbeid, gjennom både Aido Public og Aido Pool.